Bemiddelingsprocedure vraagouders

Intakegesprek

Na de aanmelding neemt het gastouderbureau contact met de vraagouder op om
een afspraak voor een intakegesprek te maken.
Dit gesprek zal altijd bij de vraagouder thuis plaats vinden.
In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de werkwijze van het gastouderbureau.
De vraagouder kan zijn wensen met betrekking tot de opvang kenbaar maken.
Dit gesprek is bedoeld om een indruk van de vraagouders en het gezin te krijgen, zodat
een zo passend mogelijk gastgezin gevonden kan worden.

 

Kennismakingsgesprek

Deze ontmoeting is bedoeld om de vraagouder en gastouder met elkaar kennis te
laten maken. Dit kan eventueel met de kinderen erbij. Dit gesprek is puur ter oriƫntatie en om te kijken of de juiste klik er is tussen gastouder en vraagouder. De kennismaking vindt plaatst op de opvanglocatie.
Als gastouder en vraagouder beslissen verder te gaan met elkaar, dan volgt een koppelingsgesprek.

 

Koppelingsgesprek

Bij dit gesprek is het gastouderbureau aanwezig en worden praktische zaken besproken omtrent de opvang. De puntjes worden op de ‘i’ gezet en afspraken worden besproken en eventueel vastgelegd.
Na dit gesprek kan de opvang plaats gaan vinden op de betreffende opvanglocatie.

 

Voortgang

In ieder geval twee keer per jaar wordt de gastouder bezocht op de opvanglocatie. Tijdens deze bezoeken wordt er besproken hoe het gaat met de opvangkinderen op verschillende vlakken. Tijdens een van de huisbezoeken wordt de jaarlijkse risico-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt gekeken of de opvanglocatie voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.

Jaarlijks vindt er met de vraagouders een evaluatie plaats. Dit gaat door middel van een
uitgebreid, digitaal evaluatieformulier. Deze wordt bij voorkeur in een persoonlijk gesprek besproken, maar telefonisch is ook mogelijk uiteraard.