Kwaliteit is voor YourKidZ at Home van heel groot belang en daarom:

  • hebben alle gastouders ¬†minimaal een opleiding MBO niveau 2 helpende gevolgd , of gelijkwaardig.
  • bieden wij bijscholing aan of stimuleren de gastouders zich bij te laten scholen.
  • hebben alle gastouders een diploma EHBO voor kinderen en herhalen deze conform de eisen van de wet.
  • alle gastouders zijn of worden geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
  • voldoen alle opvanglocaties aan de wettelijke gestelde eisen.
  • zijn wij persoonlijk betrokken bij de gastouders en de vraagouder.
  • zijn wij aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.
  • zijn onze bemiddelingsmedewerkers pedagogisch opgeleid.
  • zijn wij aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang. Download hier onze certificaat.