Op het ogenblik zijn wij bezig een gastouderpanel samen te stellen.

Wij hebben al meerdere gastouders bereid gevonden hierin zitting te nemen.
Het is voor een modern en actief gastouderbureau noodzakelijk te weten wat er bij
de gastouders en vraagouders leeft.

Door daarover met elkaar te overleggen, hopen we te werken aan een mooie
organisatie, die staat voor uitstekende kwaliteit.