Profiel van de gastouder

Tijdens het intakegesprek met de gastouder wordt er gekeken naar ervaring, leefstijl
en motivatie. Er zal geprobeerd worden een zo goed mogelijk beeld te krijgen van
de gastouder. Van de gastouder wordt een bepaalde competentie verwacht. Hierbij
wordt onder andere gelet op de volgende criteria:

 • gaat graag om met kinderen
 • heeft een goede gezondheid
 • bezit geestelijke evenwichtigheid
 • heeft een open en flexibele instelling
 • heeft verantwoordelijkheidsgevoel
 • is in staat tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
 • kan warmte en geborgenheid geven aan het gastkind
 • is in staat tot het stimuleren van een kind in zijn of haar eigen ontwikkeling
 • heeft ervaring in het omgaan met kinderen
 • heeft aandacht voor en inzicht in de eigen individualiteit van het gastkind

 

Relatie vraagouder/ gastouder

 • staat open voor en respecteert de ideeën en levenswijzen van de vraagouders
 • is bereid tot samenwerking met de vraagouders
 • is in staat tot het maken en naleven van duidelijk afspraken met de vraagouders
 • kan eventueel problemen bespreekbaar maken

 

Relatie gastouder / gastouderbureau

 • is bereid om met YourKidZ at Home samen te werken
 • is bereid begeleiding van YourKidZ at Home te accepteren
 • is bereid bijscholing te volgen
 • kan zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • respecteert en hanteert het pedagogisch beleidsplan van YourKidZ at Home

 

Algemene eisen

 • is minimaal 18 jaar
 • is in het bezit van een mbo-2 diploma zorg en welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma
 • is in het bezit van een diploma Kinder-EHBO
 • kan een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG ) overleggen
 • is WA verzekerd