Bemiddelingsprocedure gastouders

Bemiddelingsprocedure

Na de aanmelding neemt het gastouderbureau contact met de gastouder op om een
afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek zal altijd bij de gastouder
thuis plaatsvinden.
In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de werkwijze van YourKidZ at Home en kan
de gastouder haar wensen met betrekking tot de opvang kenbaar maken.
Dit gesprek is bedoeld om een indruk van de gastouder, het gezin en de woonsituatie
te krijgen. In dit gesprek wordt ook het pedagogisch beleidsplan besproken en getoetst of de gastouder daaraan kan voldoen.

 

Voortgang

Twee keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats met de gastouder. Dit vindt plaats op de opvanglocatie. Tijdens deze bezoeken wordt
besproken hoe het gaat met de opvangkinderen op verschillende vlakken. Tijdens een van deze huisbezoeken wordt een risico-inventarisatie gedaan.
Hierbij wordt gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor de kinderopvang.